Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας ΙΤ&Τηλεπικοινωνιών

Ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος στον τομέα ΤΠΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώνεται στις 65,3 μονάδες, υποχωρώντας ελαφρά σε σχέση με την επίδοση του τρίτου τριμήνου του έτους (67,8 μονάδες κατά μέσο όρο), χαμηλότερα και έναντι της αντίστοιχης περσινής μέσης τιμής του (73,1 μονάδες). Ο συνολικός δείκτης βρίσκεται  σημαντικά χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2011, ο οποίος διαμορφώνεται στις 113,6 μονάδες.

Η οικονομική ύφεση και η κρίση στους περισσότερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα. Συγκεκριμένα, από τους επιμέρους δείκτες των κλάδων που εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής του συνολικού δείκτη, εκείνοι των Υπηρεσιών ΤΠΕ και της Βιομηχανίας ΤΠΕ κινούνται καθοδικά, εξέλιξη η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την άνοδο του δείκτη του Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας και αυτή αρνητικά το οικονομικό κλίμα στον τομέα ΤΠΕ.

Διαβάστε όλη την έκδοση