Αγροτικά Μηχανήματα & Ανταγωνιστικότητα του Πρωτογενούς Τομέα

Μετά την ολοκλήρωση μιας μακροχρόνιας περιόδου ταχύτατης οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, το νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται επιβάλλει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του αναπτυξιακού προτύπου της εγχώριας οικονομίας. Με τους διαθέσιμους πόρους να περιορίζονται σταδιακά, η Ελλάδα αναζητά πλέον τρόπους να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τα οποία ενδεχομένως να είχε παραμελήσει ή δεν είχε επενδύσει επαρκώς τα τελευταία χρόνια και να προσπαθήσει να εφαρμόσει πολιτικές υποστήριξής τους.

Ένας τομέας όπου παραδοσιακά η Ελλάδα συγκέντρωνε σημαντικά πλεονεκτήματα είναι ο αγροτικός, καθώς η αγροτική οικονομία είχε – και ως ένα βαθμό ακόμα διατηρεί – σημαντική θέση στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4% του ΑΕΠ το 2009, έναντι 1,6% του ΑΕΠ στην ΕΕ-27). Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα έχει συγκριτικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής στη συνολική απασχόληση (11,3%) σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (4,7%), παρά τη φθίνουσα πορεία της αγροτικής παραγωγής την τελευταία 15ετία ως αποτέλεσμα της σταδιακής μεταστροφής μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης οικονομίας στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Μάλιστα σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, παρατηρείται ήδη μικρή αύξηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας αδυναμίας σημαντικών τομέων της οικονομίας να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αποτελούν το 28% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, γεγονός που δείχνει τον βαρύνοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η συνολική στροφή άλλωστε της ελληνικής οικονομίας προς την εξωστρέφεια είναι βασικό απαιτούμενο, καθώς οι εξαγωγές μπορούν να αποτελέσουν τον αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε προσπάθεια αναζωογόνησης του αγροτικού τομέα θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στο σύνολο της οικονομίας.

Διαβάστε όλη την έκδοση