Η Εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Θέρμανσης και Κίνησης

Η επικείμενη εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, όπως έχει προδιαγραφεί στον Προϋπολογισμό 2012, απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση, ώστε τόσο οι πωλητές, όσο και οι καταναλωτές, να διαμορφώσουν μια θεμελιωμένη άποψη επί του θέματος.

Κυρίως, όμως, η παρούσα μελέτη προσπαθεί να επεξεργαστεί τη διαθέσιμη πληροφόρηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να φανεί χρήσιμη στο δημοσιονομικό σχεδιαστή. Το κράτος και κατ’ επέκταση οι έλληνες πολίτες, ως συλλογικότητα, είναι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αύξηση των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει από δύο πηγές.

Η πρώτη είναι η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δεύτερη ο περιορισμός του λαθρεμπορίου, λόγω της εξάλειψης του κινήτρου της υψηλής διαφοράς των συντελεστών του ΕΦΚ για τα δύο είδη πετρελαίου.

Συνεπώς, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, η εξίσωση του φόρου είναι αναγκαία. Ωστόσο, επειδή οδηγεί σε σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει να συνοδευτεί από αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να μην πλήξει δυσανάλογα τα ασθενέστερα νοικοκυριά, αλλά και την ίδια την αγορά.

Διαβάστε όλη την έκδοση