Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή

Συστάθηκε το Νοέμβριο του 2009 με τη στήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδας, η ομάδα …

    Κατηγορίες

    • Άρθρα