Στρατηγική

Στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση προσπαθεί:

 • να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό με επιτυχία
 • να προσελκύσει τους κατάλληλους συνεργάτες
 • να πάρει τις σωστές αποφάσεις
 • να δημιουργήσει και να προωθήσει το καλύτερο προϊόν ή υπηρεσία
 • να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους και ικανοποιημένους πελάτες
 • να διασφαλίσει και να αυξήσει την κερδοφορία της

Όσο πιο διαφοροποιημένη και αποτελεσματική στρατηγική ακολουθεί μια επιχείρηση, είτε σε επίπεδο επιχείρησης και λειτουργίας ή σε επίπεδο αγοράς, σε σύγκριση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποίησης της, τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα επιτυγχάνει.


Αξιολογώντας το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον κάθε οργανισμού, αναλύοντας τις ευκαιρίες, τις απειλές, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, καθορίζοντας την αποστολή του και διατυπώνοντας τους στόχους του, σχεδιάζουμε, επιλέγουμε και παρακολουθούμε την υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής, ώστε ο οργανισμός να μπορεί:

 • να θέτει κατευθύνσεις
 • να δημιουργεί στόχους
 • να οραματίζεται το μέλλον
 • να μειώνει την αβεβαιότητα
 • να καλλιεργεί τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας του
 • να διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές του
 • να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του

Όλοι οι οργανισμοί αφού διαμορφώσουν τους στόχους, την στρατηγική και τα σχέδια δράσης τους, πρέπει διαρκώς και με την κατάλληλη υποστήριξη να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης , με σκοπό την ενίσχυση ή τον επανακαθορισμό τους.

Ειδήσεις