Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι σημαντικές και συνεχείς αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, ένα άρτια οργανωμένο κύκλωμα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην διάθεση των οργανισμών κάθε μορφής, μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.

Αποστολή μας είναι η επίτευξη εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας για κάθε οργανισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του.

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία των συνεργατών μας, επικεντρώνουμε την δράση μας στην ποιότητα και την ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων, στην αποφυγή δαπανηρών και επιζήμιων χρηματοοικονομικών διαχειριστικών λαθών και την μεγιστοποίηση των κερδοφόρων ευκαιριών με εύστοχες επενδυτικές αποφάσεις.

 

 

Ειδήσεις
  • Reuters: Business News
  • The Economist: Business
 • Άρθρα
  Calculating Cloud ROI

  Η Εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Θέρμανσης και Κίνησης

  Effective tax rates in Greece 2012